Close Menu

Obuka


- Kurs iz poznavanja i osnovnog održavanja kompresora
- Izdavanje UVERENJA o završenom kursu
- Slanje prijava preko e-maila
- Minimalni broj polaznika: 3 ...

Servis kompresora


- Nabavka i ugradnja novih kompresora i prateće opreme
- Priprema i puštanje u rad novih kompresora
- Servis i remont ronilačkih, mobilnih i stacionarnih kompresora firme BAUER-POSEIDON...

Reference

BAUER - POSEIDON KOMPRESSOREN

Sertifikat

BAUER - POSEIDON KOMPRESSOREN

Sertifikat

BAUER - POSEIDON KOMPRESSOREN

Sertifikat

BAUER - POSEIDON KOMPRESSOREN

Sertifikat

Top